Siste nytt


Hvilke regler gjelder ved utleie av privat bolig?

Utleie blir mer og mer vanlig, men hva sier egentlig regelverket ved utleie av leiligheten der du bor – såkalt fremleie?

Hvor mye må naboen min tåle?

Hvilke regler gjelder for når det skal være ro i nabolaget, og hvilke sanksjoner følger ved regelbrudd? Kan man kreve at eier som ikke følger felles regler må selge leiligheten?

Alt om salg av fellesareal

Dersom eier i boligselskapet ønsker å kjøpe et areal som i dag tilhører fellesskapet eller utvide leilighetsarealet med egen bod, er det viktig å være klar over hva som må...

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Derfor bør du ikke bruke privat e-post i styrevervet

Mange benytter seg av privat e-postadresse når en går inn i styrevervet, men hvor lurt er det egentlig? 

Kontantstrøm i OBFportalen

Er styret usikre på hvordan den økonomiske situasjonen i boligselskapet er? Og hva betyr det egentlig at selskapet har god eller dårlig likviditet? I OBFportalen kan dere...